Ga verder naar de inhoud

De vier stappen van elk traject

  1. We zitten samen rond de tafel om elkaar beter te leren kennen. Jij brengt je ambities en doelstellingen in kaart. En wij bekijken hoe we jou kunnen ondersteunen vanuit onze expertise.
  2. Je ontvangt een trajectvoorstel op maat waarin we het doel van het traject koppelen aan het beschikbare budget en de beschikbare tijd. Het trajectvoorstel kan bestaat uit een combinatie van vormingen, co-teachingsmomenten, coachings en werkmomenten. We doorlopen het voorstel samen met jou en stellen bij waar nodig.
  3. Tijdens het traject plannen we regelmatig reflectie- en evaluatiemomenten in. Zo kunnen we inspelen op nieuwe omstandigheden of noden.
  4. Nadert het einde van het traject? Dan plannen we een eindevaluatie in waarin beide partijen leerpunten naar voren kunnen brengen. Hebben we de doelen behaald? Hoe gaan jij en je school verder aan de slag? Welke groeikansen zien we nog?

Graag een traject op maat?

Deze scholen gingen je al voor:

  • In de lagere school Sint-Jozef uit Eeklo wilde het schoolteam de leerlingenraad ondersteunen om actiegerichte projecten op poten te zetten. Djapo begeleidde enkele sessies van de leerlingenraad om de leden te laten kennismaken met actiegericht werken. En we organiseerden ook werkmomenten voor de leerkrachten die de leerlingenraad verder zouden begeleiden.
  • KS Leuven lanceerde de nieuwe richting Maatschappij & Welzijn, maar was nog op zoek naar een waardevolle manier om die richting invulling te geven. Zeker was dat de SDG’s daarbij een belangrijke rol zouden spelen. Djapo organiseerde daarom een nascholing systeemdenken en filosoferen rond de SDG’s voor het ontwikkelteam van KS Leuven. Tijdens de daaropvolgende coachings zochten we samen uit hoe we systeemdenken en filosoferen duurzaam konden integreren in de lessen in functie van 17 SDG’s.

Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken. We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.

Meer vormingen zoals deze

De kracht van digitaal

Lager
Secundair
Vorming

Djapo verzamelde digitale tools die je helpen om maatschappelijke thema's te integreren in je lessen. En we delen die graag met jou tijdens een vorming of traject.

Masterclass: in verbinding met je leerlingen

Secundair
Vorming

Wil je dat jouw klas een warme plek is waarin iedere leerling zich gezien én gehoord voelt? Schrijf je in voor het professionaliseringstraject van School for Rights!

Haal meer uit de actualiteit

Lager
Lerarenopleiding
Vorming

De actualiteit reikt tal van maatschappelijke onderwerpen aan die je leerlingen triggeren. Hoe kan je er relevante en boeiende lessen bij ontwerpen? Je ontdekt het tijdens deze vorming.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's. 

Inschrijven op de nieuwsbrief