Ga verder naar de inhoud

Expert, pionier en partner in EDO

Hoe leren kinderen en jongeren omgaan met maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten? Djapo gelooft in de mogelijkheden van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We vertrekken vanuit authentieke maatschappelijke vraagstukken en laten kinderen en jongeren inzoomen, uitzoomen, reflecteren, in dialoog gaan en vooruitkijken. Zo versterken ze hun vermogen om de wereld mee vorm te geven.

Onderdeel van een groter ecosysteem

We werken samen met verschillende actoren:

 • We onderzoeken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas aan de slag kunnen met maatschappelijke thema’s. Daarbij nemen we afwisselend de rol van facilitator, adviseur en expert op:
  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en lesmateriaal.
  • We begeleiden scholen via coachings, vormingen, traject- en procesbegeleiding.
  • We adviseren schoolteams en directies over hoe ze EDO in hun schoolwerking kunnen integreren.
 • We werken nauw samen met transitieactoren: bedrijven, overheden, organisaties en individuen die werk maken van een maatschappelijke verandering en op zoek zijn naar een pedagogische toepassing van hun visie of acties, zodat die kan worden ingezet in het onderwijs.
 • We denken mee na over het onderwijsbeleid en voeden vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs.

Dankzij die combinatie van theorie, praktijk en beleid neemt Djapo een unieke en verbindende positie op in het onderwijsveld.

Duik in ons jaarverslag

Hieronder vind je het laatste jaarverslag. Zoek je een vorige jaargang?

Met de steun van ...

Djapo is als ngo erkend door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De meningen die door onze organisatie worden uiteengezet, weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Belgische Staat en verbinden deze laatste in geen geval (auteur: DGD).

Djapo krijgt voor de algemene werking financiële steun van 11.11.11, de koepel van internationale solidariteit. 

Voor deze projecten kregen we steun van de Nationale Loterij:

 • de inspiratiedag Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen: SDG's in de praktijk
 • de workshops 'Gelukkig 2030'
 • de integratie van EDO in de basisschool met Gloob en Teo.

Stad Leuven

Djapo krijgt voor de algemene werking financiële steun van stad Leuven. We werken ook nauw samen met Leuven 2030. 

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie.

KRS/SFR

De trajectbegeleidingen School For Rights en Kinderrechtenscholen komen tot stand dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen zes kinderrechtenorganisaties. Samen bundelen we onze krachten en zetten ons in om kinderrechten in Belgische scholen te promoten.

Stad Gent

Djapo krijgt voor de algemene werking financiële steun van stad Gent.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's. 

Inschrijven op de nieuwsbrief