Ga verder naar de inhoud

Plasticdetectives (1e graad)

Les 2: Ideeën bedenken tegen de plasticsoep

Lager
Lerarenopleiding
Les

De leerlingen verzamelen allerlei soorten plastic afval en nemen het onder de loep. Ze rubriceren dat en ontdekken dat bv. veel plastic afval voordien als verpakking werd gebruikt. Dat biedt kansen om de plasticsoep te verkleinen. Ze strandjutten in de klas en onderzoeken allerlei varianten voor verpakkingen. Dat brengt hen op nieuwe ideeën, die zeker nog voor verbetering vatbaar zijn. Met behulp van knuffels of drie gekleurde hoeden wisselen de kinderen feedback uit en zo worden de ideeën nog meer op punt gesteld.

Dit is de vervolgles van 'Waar komen oorstokpaardjes vandaan?' van de lessenreeks voor Mei Plasticvrij (zie beginsituatie).

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen ontdekken dat heel veel plastic als verpakking wordt gebruikt.
  • De leerlingen verkennen nieuwe denkpistes door de zinvolle eigenschap van een idee te benoemen en meer ideeën met die eigenschap te bedenken.
  • De leerlingen bedenken ideeën om minder plastic te gebruiken.
  • De leerlingen gaan kritisch om met ideeën door opbouwende feedback te geven en krijgen.

Vaardigheden

  • Actiegericht denken
  • Creatief denken
  • Denken zichtbaar maken
  • Kennis opbouwen
  • Oplossingsgericht denken

Eindtermen

Lager

Mens en maatschappij

1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Plasticdetectives (1e graad) gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Vuileluchtvangers

Lager
Lerarenopleiding
Les

Vaak hoor je onheilspellende berichten over ‘fijn stof’ en hoe dit onze gezondheid beïnvloedt. In deze les nemen de leerlingen van de 2de en 3de graad deze kwestie onder de loep. Letterlijk dan, want je maakt samen vuileluchtvangertjes. In een heus Uitvinderslabo bedenken ze oplossingen voor het probleem.

Chocoladeverhalen uit Noord en Zuid

Lager
Lerarenopleiding
Les

In deze les rond fair trade voor de tweede en derde graad zoeken de leerlingen naar het verschil tussen een arbeider in het Noorden en een boer in het Zuiden en onderzoeken ze de omstandigheden waarin beiden werken, wonen en leven.

Koning van de wereld

Lager
Lerarenopleiding
Les

Bedenk samen met je leerlingen uit de eerste graad wereldwensen voor een betere wereld en laat hen zo kennismaken met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.