Ga verder naar de inhoud

Bee&bee voor de bij

Lager
Lerarenopleiding
Les

Bijen en hommels zoemen heel wat kilometers en dat doen ze niet zomaar. Ze bestuiven tal van gewassen waarvan wij de vruchten plukken of beter … eten. Er loopt helaas wat fout: de bij is bedreigd. Wat er aan de hand is, onderzoeken de kinderen in deze les. De bijen moeten soms ver reizen op zoek naar nectar. Een warm, veilig nest en een gezond ontbijt zou hen daar heel hard bij helpen. Bestuif elkaar met goede ideeën voor een veilige en gezonde B&B voor de bijen.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen ontdekken dat we voor onze voeding afhankelijk zijn van bestuiving door bijen.
  • De leerlingen ontdekken welke elementen de oorzaak zijn van de bijensterfte.
  • De leerlingen bedenken ideeën voor het behoud van de bijen door de zinvolle eigenschappen van een idee te benoemen en nog meer ideeën te bedenken met die eigenschappen.

Vaardigheden

  • Actiegericht denken
  • Creatief denken
  • Kennis opbouwen
  • Systeemdenken

Eindtermen

Lager

Wetenschappen en techniek

WT 1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.

WT 1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

WT 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

WT 1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Bee&bee voor de bij gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Wat is een cadeau?

Lager
Lerarenopleiding
Les

Een verjaardag te vieren? Of iets anders? Bracht de Sint cadeaus in de klas? Of liggen ze onder de kerstboom? Zijn dit wel cadeaus? De leerlingen onderzoeken elkaars standpunt. Na een pittig rondje filosoferen denken ze misschien wel heel anders over wat een ‘cadeau’ nu precies is.

S.O.S Bos

Lager
Lerarenopleiding
Les

Het poëtische bosmannetje Pom Eikeldruif geniet met volle teugen van het bos. Op een dag krijgt hij een brief van Boom: er is iets niet pluis in het bos! Pom zoekt het uit en vraagt de hele klas om mee te helpen. Bedenk samen creatieve ideeën om de bomen te helpen in deze les voor de eerste en tweede graad rond de Week van het Bos.

Actua: Argumentenweb - Filosoferen over Changemakers

Lager
Lerarenopleiding
Werkvorm

Wie of wat kan verandering teweegbrengen in een groep, in een organisatie, in een samenleving? En hoe gebeurt dat dan? Filosofeer samen met je leerlingen over deze kwestie via de werkvorm Argumentenweb en voed het gesprek met een kleurrijk web van argumenten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.