Ga verder naar de inhoud

Actiegericht denken

In een maatschappelijk vraagstuk wordt een uitdaging geformuleerd waar vervolgens naartoe gewerkt wordt. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten die doelgericht ingezet worden binnen de context van een maatschappelijk vraagstuk.)

Argumenten geven

Een of meerdere activiteiten worden doelgericht ingezet om te oefenen op het beargumenteren van een keuze, standpunt of oordeel. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten waar ‘waarom’-vragen in gesteld worden.)

Creatief denken

Er worden andere ideeën gegenereerd dan degene die je gewoonlijk zou bedenken. Door af te wijken van de bewandelde paden in je hersenen, ontdek je nieuwe verbanden.

Denken zichtbaar maken

Er wordt expliciet aandacht geschonken aan het denken van de kinderen en jongeren, en dat denken wordt ook benoemd of gevisualiseerd. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten waarin we stimuleren om denktaal te gebruiken.)

Filosoferen

Er worden concepten en waarden onderzocht tijdens een filosofisch gesprek, of er worden voorbereidende oefeningen gedaan om een filosofisch gesprek te kunnen voeren, zoals gedachten, ideeën en meningen verkennen.

Kennis opbouwen

Er wordt actief met kennis aan de slag gegaan met als doel kennis te verwerven. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten waarin inhoudelijk gewerkt wordt.)

Oplossingsgericht denken

Er wordt gekeken naar mogelijke oplossingen als tegenstelling van het onderzoeken van het probleem. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten waarin creatief denken gestimuleerd wordt.)

Reflecteren

Een of meerdere activiteiten worden doelgericht ingezet om te reflecteren. (Onder deze filter vallen dus niet alle activiteiten waar reflectievragen in gesteld worden.)

Systeemdenken

Een onderwerp wordt als systeem onderzocht, door te kijken naar oorzaken en gevolgen, verschillende standpunten in overweging te nemen en in- en uit te zoomen op delen en gehelen.

Theoretische onderbouw

Wil je graag meer weten over onze visie op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en hoe de bovenstaande vaardigheden daarbinnen passen? Verdiep je dan in ons theoretisch kader 'De school als oefenplaats'.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.