Ga verder naar de inhoud

Sí aan Yasuní, ja voor de natuur

Ecuadorianen stoppen oliewinning in het Amazonewoud

Lager
Les
Thema's: Burgerschap, Klimaat, Natuur en meer...

In de zomer van 2023 stemden de Ecuadoranen massaal tegen het ontginnen van aardolie in het Amazonewoud … en ze wonnen deze historische zaak! Onderzoek samen met je leerlingen hoe de bevolking haar stem liet horen en wat dit teweeg bracht. Laat je leerlingen van het tweede of derde graad zelf ideeën bedenken om hun stem ook te laten horen over (klimaat)onrecht.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen maken kennis met de nee-stem van de Ecuadoraanse bevolking tegen de olieboringen in het Amazonewoud.
  • De leerlingen bedenken ideeën voor het laten horen van hun stem over onrecht.

Vaardigheden

  • Actiegericht denken
  • Creatief denken
  • Kennis opbouwen

Eindtermen

Lager

Mens en maatschappij

MM 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

MM 1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Wetenschappen en techniek

WT 1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.

WT 1.25 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.

Sí aan Yasuní, ja voor de natuur gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Actua: striphelden in actie - Feesten tijdens corona

Lager
Lerarenopleiding
Werkvorm

Feestvieren doe je niet alleen, of wel? Welke ideeën bedenken jouw leerlingen om tijdens een pandemie feest te vieren? Ga aan de slag met de werkvorm Striphelden in actie uit onze Methode Creatief Denken.

Zonder bezwaar

Lager
Secundair
Lerarenopleiding
Werkvorm

In een democratische stemming beslist de meerderheid. Maar wat met de stem van de minderheid? Veeg je die gewoon van tafel? In deze werkvorm ontdekken je leerlingen hoe ze samen tot een gedragen besluit of keuze komen mét oog voor de positie van de minderheid.

De berg van Doornakkelspaan

Lager
Lerarenopleiding
Les

In het dorp Doornakkelspaan gooien de inwoners al eens een blikje of papiertje op de grond. Al gauw ontstaat uit deze berg zwerfafval een heuse afvalberg. Maar wanneer is afval eigenlijk zwerfafval? Ontdek het in deze les voor de tweede graad lager onderwijs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.