Ga verder naar de inhoud

Mei Plasticvrij - Les 1: Microplastics in kaart

Secundair
Lerarenopleiding
Les
Thema's: Afval

Een leven met minder plastic, dat is waar Mei Plasticvrij voor gaat. Dit is de eerste van een reeks van drie lessen waarmee je het thema vanuit verschillende invalshoeken kan bestuderen. Op die manier kan je zowel op klasniveau als op schoolniveau een volledig project rond Mei Plasticvrij uitwerken. Je kan de drie lessen na elkaar geven, maar je kan ook één of twee lessen geven, naargelang jouw planning, inhoudelijke voorkeur of de voorkennis van de leerlingen.

In deze les duiken de leerlingen in de problematiek van plastic afval, plastic soep en microplastics in het bijzonder. Vanuit een prikkel brengen ze oorzaken en gevolgen van microplastics in kaart en reflecteren ze voor het eerst over hun eigen aandeel binnen de plasticproblematiek.

De les bevat verschillende suggesties van prikkels, kernactiviteiten en slotactiviteiten, elk met dezelfde doelstellingen, maar met een verschillende moeilijkheidsgraad. Jij kan zelf kiezen welke onderdelen het best bij je leerlingen passen.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen maken kennis met de problematiek van plastic afval in het algemeen en microplastics in het bijzonder.
  • De leerlingen bekijken oorzaken en gevolgen van microplastics.
  • De leerlingen reflecteren over hun eigen aandeel in de problematiek van plastic afval en microplastics.

Vaardigheden

  • Denken zichtbaar maken
  • Reflecteren
  • Systeemdenken

Eindtermen

Secundair

Nederlands

1e graad: A-stroom

02.08 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

1e graad: B-stroom

02.07 De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

2e graad: finaliteit doorstroom

02.08 De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

2e graad: finaliteit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit

02.07 De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

3e graad: finaliteit doorstroom en dubbele finaliteit

02.08 De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

3e graad: finaliteit arbeidsmarkt

02.07 De leerlingen nemen doelgericht deel aan mondelinge en schriftelijke interactie.

Sociaal-relationele competenties

1e graad: A-stroom en B-stroom

05.02 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.

05.05 De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.

2e graad: finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit

05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen.

3e graad: finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit

05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen.

Burgerschap

1e graad: A-stroom en B-stroom

07.12 De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe.

2e graad: finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit

07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s.

3e graad: finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt en dubbele finaliteit

07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s.

Mei Plasticvrij - Les 1: Microplastics in kaart gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

De luchtschoonmaak

Kleuters
Lerarenopleiding
Les

Als er iets vuil is, dan maken we het terug schoon. Dat is zo klaar als een klontje. Maar wat doe je als de lucht vuil is? Dat vragen Gloob en Teo zich af. Door vragen te stellen aan “knuffelexperts” leren de kleuters meer over luchtvervuiling. Kunnen ze ook enkele oplossingen bedenken?

Koning van de wereld

Lager
Lerarenopleiding
Les

Bedenk samen met je leerlingen uit de eerste graad wereldwensen voor een betere wereld en laat hen zo kennismaken met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Waardevol Woud

Lager
Lerarenopleiding
Les

Als je in het bos wandelt, zijn er soms regels waaraan je je moet houden, maar waarom is dat? De leerlingen van de tweede en derde graad staan stil bij de waarden die daarachter schuilen. Ze ontdekken dat er elders in de wereld regenwoud wordt gekapt. Ze kijken met een strenge blik naar de feiten en denken na over hoe je waardevol met een woud kan omgaan. Een ideale les voor de Week van het bos!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.