Ga verder naar de inhoud

Respect en Engagement

Deze kernwaarde is nauw verbonden met hoe we omgaan met elkaar en anderen.

Djapo werkt vanuit respect en engagement voor zowel de mens als de planeet, vanuit een gevoel van lokale en mondiale verbondenheid, en als voorwaarde voor een meer solidaire en duurzame samenleving.

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven op een gezonde planeet, en dit geldt evenzeer voor toekomstige generaties. We geloven in een gelijke behandeling van eenieder, met respect voor verschillen. We streven actief naar dialoog en wederzijdse uitwisseling, en staan open voor de houding en mening van ieder individu. Enkel samen, lokaal en mondiaal, kunnen we de toekomst vormgeven.

Djapo streeft ernaar een goede werkgever te zijn, die ruimte maakt voor zelfontplooiing en kwalitatieve menselijke relaties onder collega’s en met partners. Respect voor verschillen staat centraal voor medewerkers om zich goed te voelen bij Djapo, en hun volledige potentieel te realiseren.

Djapo staat midden in de diverse samenleving en grijpt daarin alle kansen om bij te dragen aan positieve verandering. Vanuit ons geloof in het belang van (wereld)burgerschap, engageren we ons om actief bij te dragen aan het politieke, economische, sociale en culturele leven.

Duurzaam en Solidair

Deze kernwaarde is nauw verbonden met de soort wereld die Djapo nastreeft.

Djapo draagt haar steentje bij aan de evolutie naar een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Djapo erkent structurele en systemische ongelijkheden, lokaal en mondiaal, en de noodzaak niemand achter te laten in die evolutie. Ze erkent de limieten van de draagkracht van onze planeet, en de noodzaak tot een betere relatie met onze natuurlijke omgeving te komen.

Voor Djapo vraagt die evolutie om een nieuwe aanpak: we kennen die meer rechtvaardige en duurzame samenleving nog niet, maar geven ze samen vorm. Dat doen we samen, stap voor stap, met de nodige reflectie, vanuit de noodzaak om complexe duurzaamheidsvraagstukken goed te begrijpen en er actievaardig mee leren om te gaan.

Duurzame ontwikkeling is voor Djapo:

  • Een evenwichtsoefening tussen het ecologische, sociale en economische met inachtneming van de menselijke noden en de ecologische draagkracht van onze planeet
  • Een kompas om systeemveranderingen vorm te geven richting een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet
  • Een verhaal dat zich ontwikkelt op basis van voortschrijdende inzichten
  • Een uitdaging waarvan de urgentie om individueel en collectief engagement vraagt
  • Een gesprek dat op vele plaatsen in de diverse samenleving lokaal en mondiaal gevoerd wordt, en dat dus zeker ook in de klas en op school moet plaatsvinden

Samen-lerend en Inspirerend

Deze kernwaarde is nauw verbonden met hoe we ons werk aanpakken en de kwaliteit die we nastreven.

We baseren onze keuzes en handelen op studiewerk en overleg. Daarbij streven we naar een goede koppeling tussen praktijk, theorie en beleid.

We leren samen met onze partners. Dit veronderstelt een zekere kwetsbaarheid. Een samenwerking is een continu gesprek met partners dat ook soms confronterend kan zijn. We stellen onszelf regelmatig in vraag en zetten ook anderen aan tot reflectie. Die reflectie is volgens ons ook essentieel om tot goede keuzes te komen.

We willen inspirerend werken: we helpen anderen alternatieven te verbeelden door zelf de eerste stap te zetten, door te pionieren, te durven springen en te experimenteren. We blijven daarom ook ‘op de randen’ aanwezig. Djapo is proactief in het signaleren en benutten van kansen. Ons doel is voortdurende ontwikkeling, verbetering en duurzame groei. We versterken constant onze eigen kunde, kennis, alertheid en motivatie.

Ook inzake integriteit zijn wij een lerende organisatie. Integriteit is geen ‘top down’ product. Door de interne reflectie over wie we zijn en waar we voor staan levendig te houden, stimuleren we ook participatie en betrokkenheid, zowel van onze eigen collega’s als van onze partners.

Kritisch en Authentiek

Deze kernwaarde is nauw verbonden met hoe we ons positioneren in de omgevingen waarin we werken.

We werken op basis van ons pedagogisch en wetenschappelijk onderbouwd educatief kader. We laten onze standpunten en manier van werken niet afhangen van de waan van de dag, maar laten ons leiden door wat effectief bijdraagt tot het realiseren van onze missie voor kinderen en jongeren. We kijken kritisch naar ons eigen handelen, en sturen bij wanneer dat nodig is.

Onze focus ligt op zelf denken in plaats van het aanleren van vooraf bepaald ‘correct’ gedrag of opinie. We brengen naar kinderen en jongeren geen vooraf bepaalde boodschap of oplossing, maar stimuleren hen, en rusten hen uit, om die zelf te kunnen ontwikkelen. Djapo stimuleert (toekomstige) leerkrachten en scholen, lokale ambtenaren, beleidsmakers en organisaties om zelf bewust na te denken over duurzame keuzes/duurzame ontwikkeling.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's. 

Inschrijven op de nieuwsbrief