Ga verder naar de inhoud

Een scène over kinderrechten

Lager
Lerarenopleiding
Les
Thema's: Kinderrechten

Belgerinkel voor de speeltijd: dat roept bij kinderen op school steevast een lach op. Maar stel je voor dat er geen speeltijd is of geen tussendoortje? Dat roept vragen op en nog meer gevoelens. De kinderen van de tweede graad beelden hun emoties uit op een roetsjbaan en brengen vervolgens enkele kinderrechten in scène. Stof voor een rijk gesprek!

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen leiden uit concrete ervaringen af wat een kinderrecht is
  • De leerlingen zien in hoe belangrijk het is dat kinderrechten gerespecteerd worden.
  • De leerlingen koppelen een situatie aan een kinderrecht.
  • De leerlingen geven voorbeelden van kinderrechten.

Vaardigheden

  • Denken zichtbaar maken
  • Kennis opbouwen
  • Kritisch denken
  • Systeemdenken

Eindtermen

Lager

Mens en maatschappij

MM 1.1 De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

MM 1.2 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.

MM 2.13 De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn.

Sociale vaardigheden

SV 1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

Muzische vorming

MV 3.3 De leerlingen kunnen geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldend of dramatisch weergeven.

Een scène over kinderrechten gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Les 'Plasticdetectives' (1ste graad)

Lager
Lerarenopleiding
Les

Wat is dat eigenlijk, plasticsoep? En hoe kunnen we die verkleinen? Je leerlingen gaan strandjutten in de klas en onderzoeken allerlei soorten verpakkingen. Dat brengt hen op ideeën om verpakkingen te vermijden of te verminderen. Met behulp van knuffels of gekleurde hoeden geven ze feedback op elkaars ideeën.

Alarm! Smog!

Lager
Lerarenopleiding
Les

Alarm! Er hangt te veel smog in de lucht! In sommige steden of landen trekken mensen hiervoor een mondmasker aan. Samen met je klas van de eerste graad ga je smog maken en zoek je naar de oorzaken en de gevolgen van luchtvervuiling. Laat je leerlingen creatief ideeën bedenken voor dit probleem in een heus Uitvinderslabo.

Klimaatpraat

Lager
Lerarenopleiding
Les

Niet alleen onze bomen zijn de longen van de aarde, ook exotische soorten in het regenwoud. Werp samen een blik op de klimaatplaat en ontdek wat er in het verre regenwoud gebeurt. Een les voor de tweede en derde graad rond de Week van het Bos, met werkvormen creatief denken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's.