Ga verder naar de inhoud

Geen kant-en-klare definitie

In 1987 definieert de Noorse premier Gro Harlem Brundtland en haar VN-commissie duurzame ontwikkeling als ‘een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen in gevaar te brengen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien’.

Sindsdien zijn er ontelbaar veel ‘brillen’ bijgekomen om naar duurzame ontwikkeling te kijken. Maar wat betekent het begrip voor Djapo? Onze visie op duurzame ontwikkeling, geënt op vijf termen.

Duurzame ontwikkeling is een evenwichtsoefening

De meeste modellen voor duurzame ontwikkeling bevatten een ecologische, sociale en economische dimensie. Ze stellen dat je pas vooruitgang boekt als je met alledrie rekening houdt. Internationaal worden de dimensies verbonden met actiedomeinen: people, planet, prosperity, peace en partnership (de zogeheten ‘vijf P’s’). Hoe de dimensies en domeinen zich tot elkaar verhouden, verschilt van model tot model. Er is een ‘genest model’, een ‘bruidstaart’, een ‘donut’, … Elk model brengt eigen accenten aan, en bevat wel of geen hiërarchie. In onze werking gaan we bewust om met de eigenheden van elk raamwerk. We zien het als een continue evenwichtsoefening.

Duurzame ontwikkeling is een kompas

Voor ons is duurzame ontwikkeling een kompas om systeemveranderingen mee vorm te geven. Het biedt een startpunt en een houvast, want je oriënteren met een kompas lukt maar met een (duurzame) poolster aan de horizon. We zijn er ons van bewust dat duurzame ontwikkeling een voortdurende zoektocht zonder einde is. We zijn nooit ‘klaar’ en er zijn ook geen unieke waarheden over mogelijke oplossingen.

Duurzame ontwikkeling is een verhaal

Bij Djapo beseffen we dat elk verhaal op verschillende manieren kan verteld worden. Ook dat van duurzame ontwikkeling. Enerzijds is het mondiale verhaal over duurzame ontwikkeling de voorbije vijftig jaar voortdurend bijgesteld en uitgebreid op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten. Anderzijds evolueert het verhaal ook mee met de ‘verteller’. Afhankelijk van diens perspectief krijgt het andere accenten of wordt het vanuit een specifieke invalshoek verteld.

Duurzame ontwikkeling is een uitdaging

Het vraagt een inspanning om bewust om te gaan met de ecologische, sociale en economische dimensie van duurzame ontwikkeling, en daar een evenwicht in te zoeken. De urgentie waarmee onze planeet en maatschappij veranderen, en de onderliggende met elkaar verbonden dimensies verlangen een individueel en collectief engagement. Duurzame ontwikkeling is een uitdaging, maar wel een waarvoor we niet terugdeinzen.

Duurzame ontwikkeling is een gesprek

Op vele plaatsen wordt gesproken en gediscussieerd over duurzame ontwikkeling: in de politiek, maar ook in de academische wereld, in middenveldorganisaties ... Normen en waarden beïnvloeden de verschillende visies, het is geen ‘neutraal’ gesprek dat gevoerd wordt louter op basis van informatie. Djapo ziet ook kansen voor het onderwijs om deel te nemen. Maar gezien de politieke beladenheid van het onderwerp, vraagt het gesprek in de klas of op school om een onderbouwde en bewuste aanpak. Dat is waarvoor schoolteams kunnen rekenen op onze steun.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuw lesmateriaal, vormingen en projecten en laat je inspireren door de verhalen van collega's. 

Inschrijven op de nieuwsbrief