Ga verder naar de inhoud

Maak een gratis account aan

  • Ontdek gratis lesmateriaal over diverse thema's: van afval en klimaat tot burgerschap en SDG's.
  • Ga aan de slag met tal van werkvormen om je leerlingen aan het denken te zetten.
  • Hou al je lesmateriaal en werkvormen netjes bij in jouw account, zodat je er altijd naar kan teruggrijpen.

Waarom moet je je registreren?

Djapo ontvangt subsidies van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de Belgische overheid. We dienden daarvoor een programmavoorstel in met concrete doelstellingen en parameters. 

Eén van de doelstellingen is dat we leerkrachten willen laten kennismaken met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Dat doen we onder andere door lesmateriaal aan te bieden op onze website. 

Om te meten hoeveel leerkrachten we daarmee bereiken, vragen we bezoekers om in te loggen en enkele persoonlijke gegevens door te geven. Die gegevens worden anoniem verwerkt en jaarlijks gerapporteerd aan DGD. De cijfers worden ook meegenomen in ons jaarverslag en de driejaarlijkse externe evaluatie die we op de website publiceren. 

De informatie die jullie ons bezorgen, is dus in veilige handen. We verwerken ze anoniem en spelen persoonsgegevens niet door aan derden. Meer informatie vind je in onze privacy policy.