Skip to content

Dierenwelzijn in de klas

Alle niveau's
Les
Thema's: Dierenwelzijn

Ga in de klas aan de slag rond dierenwelzijn met de lessen van Oog in oog van Dierenwelzijn Vlaanderen! De leerlingen worden zich bewust van het belang van dierenwelzijn en van de verantwoordelijkheid die ze zelf kunnen opnemen in hun omgang met dieren.

ontwikkeld door Djapo

Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen. Ethische kwesties zijn nooit veraf. Oog in oog biedt leerkrachten instrumenten om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren.

Oog in oog reikt lesmateriaal aan over vijf deelthema’s: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren. Binnen elk thema werd een leerlijn opgebouwd.

Djapo heeft fantastisch materiaal ontwikkeld en kwam zelf ook met waardevolle suggesties voor thema's en inhoudelijke toepassingen. Zo zijn we gekomen tot wat we nu hebben: een indrukwekkende website boordevol lesmateriaal om leerkrachten in de klas te ondersteunen.

Chow Tsang Tsey
Dierenwelzijn Vlaanderen

In opdracht van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid

Meer methodieken zoals deze

Handpoppen Gloob en Teo

Kleuters
Lager
Lerarenopleiding
Materiaal

Gloob en Teo zetten je leerlingen aan het denken. Geef ze een mooi plekje in je klas!

Schoolpakket Filosoferen

Kleuters
Lager
Les

Wil je op school meer filosoferen met de leerlingen? Dan zet dit schoolpakket je op weg met theorie, lessen, werkvormen en ander educatief materiaal.

Kapot Goed! Lesmateriaal voor secundair onderwijs

Secundair
Les

Ga met je leerlingen aan de slag rond het herstel van elektrische en elektronische apparaten met het gratis lesmateriaal van Djapo en Sharepair.