Skip to content

Weet jij wat de bank doet met jouw geld?

Secundair
Lerarenopleiding
Les

‘Weet jij wat de bank doet met jouw geld?’ is een les van twee lesuren rond het investeringsbeleid van banken. In de les maken de leerlingen van de 2e en 3e graad doorstroomfinaliteit kennis met de werking van een bank en leren ze (opzoeken) waarin banken hun geld investeren. Ze vormen hun eigen mening en ze beseffen dat ze met hun geld zelf impact kunnen hebben.

Deze les kwam tot stand in samenwerking met FairFin, een organisatie die geld wil inzetten als middel voor maatschappelijke verandering. FairFin sensibiliseert met een kritische stem over de rol van geld en het financiële systeem en stimuleert mensen en organisaties om hun geld eerlijk te investeren. Zo wil FairFin effectief evolueren naar een alternatief en fair financieel systeem.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

 • De leerlingen maken kennis met de werking van een bank.
 • De leerlingen weten waarin banken hun geld investeren en kunnen die informatie opzoeken.
 • De leerlingen vormen een mening over een duurzaam investeringsbeleid.
 • De leerlingen beseffen dat ze met hun eigen geld een impact kunnen hebben.

Vaardigheden

 • Actiegericht denken
 • Argumenten geven
 • Denken zichtbaar maken
 • Filosoferen
 • Kennis opbouwen
 • Kritisch denken
 • Systeemdenken

Eindtermen

Secundair

Weet jij wat de bank doet met jouw geld? gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Actua: Dobbel een voorbeeld

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Tijdens een klasgesprek vinden leerlingen het niet altijd makkelijk om hun eigen mening te uiten. Met de werkvorm Dobbel een voorbeeld help je hen op weg: ze dobbelen een stelling, vormen een standpunt en onderbouwen dit met een voorbeeld of tegenvoorbeeld.

Actua: Argumentenweb - Filosoferen over Wereldwaterdag

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Is te veel water beter dan te weinig water? Is water sterker dan de mens? En wie is baas van het water? Start met je leerlingen een filosofisch gesprek op via de werkvorm Argumentenweb en ondersteun hen om hun standpunt over het onderwerp kracht bij te zetten met argumenten.

Actua: Druppeleffect

Secundair
Lerarenopleiding
Methodiek

Aan de hand van een gebeurtenis uit de actualiteit fantaseren leerlingen over gevolgen en krijgen ze inzicht in een oorzaken-gevolgen ketting die niet-rechtlijnig is.