Skip to content

Mei Plasticvrij - Les 2: Plastic attack

Secundair
Lerarenopleiding
Les
Thema's: Afval

Een leven met minder plastic, dat is waar Mei Plasticvrij voor gaat. Dit is de eerste van een reeks van drie lessen waarmee je het thema vanuit verschillende invalshoeken kan bestuderen. Op die manier kan je zowel op klasniveau als op schoolniveau een volledig project rond Mei Plasticvrij uitwerken. Je kan de drie lessen na elkaar geven, maar je kan ook één of twee lessen geven, naargelang jouw planning, inhoudelijke voorkeur of de voorkennis van de leerlingen.

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met enkele werkvormen creatief denken vanuit de opgedane kennis over de problemen die plastic afval en microplastics met zich meebrengen. Ze bedenken nieuwe ideeën om de strijd aan te gaan met microplastics en kiezen enkele acties die ze zelf in de praktijk kunnen brengen.

De les bevat verschillende suggesties van prikkels, kernactiviteiten en slotactiviteiten, elk met dezelfde doelstellingen, maar met een verschillende moeilijkheidsgraad. Jij kan zelf kiezen welke onderdelen het best bij je leerlingen passen.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen krijgen inzicht in bestaande acties om de plasticproblematiek aan te pakken.
  • De leerlingen bedenken zelf acties voor de problematiek van microplastics.
  • De leerlingen kunnen nieuwe denkpatronen genereren door zinvolle eigenschappen van een idee te benoemen en nog meer ideeën te bedenken met die eigenschap.
  • De leerlingen verruimen hun blik op een onderwerp door op zoek te gaan naar alternatieven.
  • De leerlingen gaan kritisch om met ideeën door opbouwende feedback te geven en te krijgen.

Vaardigheden

  • Actiegericht denken
  • Creatief denken
  • Denken zichtbaar maken
  • Kritisch denken

Eindtermen

Secundair

Mei Plasticvrij - Les 2: Plastic attack gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Insecten houden van bloemen en omgekeerd

Kleuters
Lerarenopleiding
Les

Hoe bloemen en insecten samenwerken is prachtig. Teo is verdrietig omdat hij zonder vleugels geen bestuiver kan zijn. Gelukkig weet Gloob hem op te fleuren. Want ook hij kan voor bloemen zorgen!

De afsprakenarchitect

Lager
Lerarenopleiding
Les

Bouw samen met je leerlingen van de tweede of derde graad lagere school aan klasafspraken waarin iedereen zich kan vinden. Vertrek vanuit de noden van je klasgroep en laat je leerlingen nadenken over hoe die omgezet kunnen worden naar zichtbare afspraken in de klas.

Hé, waar is de chocolade?

Lager
Lerarenopleiding
Les

Nieuwsflash: alle winkelrekken zijn leeg, nergens is nog chocolade te vinden. Paniek alom! De boeren in Zuid-Amerika staken ... Maar waarom? Zoek met je leerlingen van de eerste graad naar de oorzaak van het probleem.