Skip to content

Kleerkastgriezels

Griezelen op Halloween

Lager
Lerarenopleiding
Les

Wat doen boze kledingstukken in het klaslokaal? Wat maakt hen droevig? De leerlingen van de eerste graad onderzoeken hoe het komt dat deze kledingstukken niet genoeg aandacht krijgen. Ze komen te weten wat er nodig is om een kledingstuk te maken. Tot slot bedenken ze een spannend griezelverhaal waarin kledingstukken wraak nemen op hun ondankbare eigenaars.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen ervaren dat één gebeurtenis meerdere oorzaken en gevolgen kan hebben.
  • De leerlingen ontdekken hoe het ‘leven’ van een kledingstuk er uitziet.
  • De leerlingen bedenken een griezelverhaal aan de hand van een voorwerp en afbeeldingen.

Vaardigheden

  • Actiegericht denken
  • Kennis opbouwen
  • Reflecteren
  • Systeemdenken

Eindtermen

Lager

Mens en maatschappij

MM 1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

MM 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

MM 1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Kleerkastgriezels gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Actua – 3 x P = Duurzaam

Secundair
Lerarenopleiding
Methodiek

Met deze werkvorm systeemdenken onderzoeken de leerlingen de duurzaamheid van een actie, idee of object aan de hand van de drie P’s: People, Planet en Prosperity.

Een spin voor je ouders (Gloob en Teo)

Kleuters
Lerarenopleiding
Les

Wil je mama of papa in de bloemetjes zetten? Gloob en Teo hebben een prachtidee: een spin als cadeau! Met een denkspin willen ze ideetjes geven aan alle kinderen die hun mama, papa of iemand anders willen verrassen. De ideeën die ze bedenken zijn speciaal en tegelijk eenvoudig: het zijn stuk voor stuk ideeën om van de natuur te genieten.

Actua: Dobbel een voorbeeld

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Tijdens een klasgesprek vinden leerlingen het niet altijd makkelijk om hun eigen mening te uiten. Met de werkvorm Dobbel een voorbeeld help je hen op weg: ze dobbelen een stelling, vormen een standpunt en onderbouwen dit met een voorbeeld of tegenvoorbeeld.