Skip to content

De luchtschoonmaak (Gloob en Teo)

Met het verhaal 'Grote kuis'

Kleuters
Lerarenopleiding
Les
Prentenboek

Als er iets vuil is, dan maken we het terug schoon. Dat is zo klaar als een klontje. Maar wat doe je als de lucht vuil is? Kan je lucht poetsen? Dat vragen Gloob en Teo zich af. Interessant speurwerk dient zich aan! Door vragen te stellen aan “knuffelexperts” leren de kleuters meer over luchtvervuiling. Kunnen ze ook enkele oplossingen bedenken?

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De kinderen oefenen op vragen stellen om informatie te bekomen.
  • De kinderen ontdekken dat luchtvervuiling onder andere te maken heeft met fabriek, vuur en vervoer.
  • De kinderen denken op hun niveau na over mogelijke oplossingen voor het probleem van luchtvervuiling.

Vaardigheden

  • Creatief denken
  • Filosoferen
  • Kennis opbouwen
  • Oplossingsgericht denken

Eindtermen

Kleuters

Nederlands

NL 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

NL 2.2 De kleuters kunnen spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving of over wat ze van anderen vernamen.

NL 2.8 De kleuters kunnen zelf vragen stellen aan anderen die de door hen gewenste informatie leveren.

Wetenschappen en techniek

WT 1.3 De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

WT 1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur

De luchtschoonmaak (Gloob en Teo) gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Actua: Interessantste vraag

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Wil je dat je leerlingen een probleem helder of scherp krijgen, dan moet je hen leren om vragen te stellen over het onderwerp. Deze werkvorm helpt je daarbij!

Kinderrecht van antwoord

Lager
Lerarenopleiding
Les

Een boze brief van een buurman over lawaai zorgt voor trammelant in de klas. Kinderen hebben toch recht op spelen? Welke rechten hebben kinderen nog en welke linken zie je daarover in de actualiteit? De leerlingen van de derde graad onderzoeken en beelden de kinderrechten speels uit. Al die ideeën helpen de leerlingen om hun recht van antwoord te formuleren.

Wereldwaterdag

Lager
Lerarenopleiding
Les

Duik samen met je leerlingen van de 1ste graad de wereld van de waterfotografie in. Langzaam maar zeker ontvouwt er zich een mozaïek aan beelden van hoe mensen elders in de wereld water gebruiken. Zo ontdekken de leerlingen gelijkenissen en verschillen wereldwijd. En kijken ze met een frisse blik naar water.