Skip to content

Bezige bijtjes

Lager
Lerarenopleiding
Les

Laat je kinderen volop zoemen tijdens hun zoektocht naar bezige bijtjes in de natuur. Welke insecten vliegen en kruipen tussen de bloemen? Ontdek samen het verhaal van de bloemen en de bijen, of was het de bijen en de bloemen?

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen ontdekken dat verschillende soorten vliegende insecten stuifmeel brengen van bloem tot bloem.
  • De leerlingen ontdekken dat bloemen stuifmeel nodig hebben om zaailingen te maken.
  • De leerlingen zien het belang van insecten in voor de natuur.

Vaardigheden

  • Denken zichtbaar maken
  • Kennis opbouwen
  • Systeemdenken

Eindtermen

Lager

Wetenschappen en techniek

WT 1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.

WT 1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water.

WT 1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

WT 1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Bezige bijtjes gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Weet jij wat de bank doet met jouw geld?

Secundair
Lerarenopleiding
Les

Leerlingen uit de 2de en 3de graad doorstroomfinaliteit maken in deze les kennis met de werking van een bank. Ze leren waarin banken hun geld investeren en beseffen dat ze met hun geld zelf impact kunnen hebben.

Mei Plasticvrij - Les 2: Plastic attack

Secundair
Lerarenopleiding
Les
Een leven met minder plastic, dat is waar Mei Plasticvrij voor gaat. Dit is de eerste van een reeks van drie lessen waarmee je het thema…

In de stemming voor verkiezingen

Lager
Secundair
Lerarenopleiding
Les

In deze les ervaren de leerlingen hoe het voelt als je niet mag stemmen. Hoe belangrijk is inspraak? In welke mate worden inspraak en andere kenmerken van de democratie hier en in andere landen al dan niet gerespecteerd? Hoe belangrijk zijn verkiezingen volgens hen zelf?