Skip to content

Actua - Siamese rups

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Sommige gebeurtenissen veroorzaken een kettingreactie van gevolgen. Met deze werkvorm ondersteun je leerlingen in het begrijpen van complexe vraagstukken door al dan niet bedoelde gevolgen van een actueel feit of situatie in kaart te brengen.

Maak snel een account om alles te downloaden

Lesdoelen

  • De leerlingen onderzoeken gevolgen van een gebeurtenis uit de actualiteit.

Vaardigheden

  • Denken zichtbaar maken
  • Systeemdenken

Eindtermen

Lager

Mens en maatschappij

MM 5.1 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Nederlands

NL 1.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending.

Leren leren

LL 3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.

Actua - Siamese rups gebruiken in jouw les?

Helemaal gratis!

Meer methodieken zoals deze

Actua: Dobbel een voorbeeld - Filosoferen over sociale media

Lager
Lerarenopleiding
Methodiek

Mag je altijd je mening vrij uiten op sociale media? Gebruik de werkvorm Dobbel een voorbeeld om je leerlingen te ondersteunen om hun mening te geven over een actueel onderwerp.

Actua – Routekaart – Hoe maak je een oorlog bespreekbaar?

Secundair
Lerarenopleiding
Methodiek

Een oorlog kan heel wat vragen oproepen bij jongeren. Hoe ga je daarover het gesprek aan? De werkvorm Routekaart helpt je leerlingen de complexiteit van dit onderwerp te begrijpen door zicht te krijgen op mogelijke oorzaken en gevolgen.

Geen vuiltje aan de lucht (graad 1)

Lager
Lerarenopleiding
Les

Ugh, ugh, ugh! We zien het misschien niet, maar toch hangt er zo veel vuil in de lucht dat we er ziek van worden. In deze les onderzoeken leerlingen of iets enkel vuil is als je het kan zien. De brug wordt gemaakt naar onze eigen lucht die er proper uitziet, maar het toch niet is. Stof tot nadenken!